BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Lind Carolina";RSVP=TRUE:mailto:Carolina.Lind@lansstyrelsen.se ATTENDEE;CN="Lee Sara";RSVP=TRUE:mailto:sara.lee@lansstyrelsen.se ATTENDEE;CN="Kogg Peter";RSVP=TRUE:mailto:peter.kogg@lansstyrelsen.se ATTENDEE;CN="Hägermark Ingrid";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:ingri d.hagermark@lansstyrelsen.se ATTENDEE;CN="Ångman Elin";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:elin.angma n@lansstyrelsen.se ATTENDEE;CN="Andersson Ax Anna";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:anna. andersson.ax@lansstyrelsen.se CATEGORIES:Ansvarig större aktivitet CLASS:PUBLIC CREATED:20221027T054110Z DESCRIPTION:Mälarens vattenvårdsförbund\, arrangerar inom ramen för LIF E IP Rich Waters\, ett digitalt samtal där du får möjligheten att stäl la frågor till din LOVA-handläggare.\n\nSamtalet anordnas av Mälarens v attenvårdsförbund\, inom ramen för projektet LIFE IP Rich Waters. Medve rkar gör LOVA-handläggarna Carolina Lind och Sara Lee från länsstyrels en Västmanland\, samt LOVA-handläggaren Peter Kogg från länsstyrelsen Södermanland.\n\nTillfället är öppen för alla\, men riktar sig framf örallt till kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt som vill söka L OVA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2022/2023.\n\nAnmäl ditt deltag ande genom att acceptera denna kalenderbokning\, eller mejla Linda Röjnin g\, linda.rojning@lansstyrelsen.se .\n\nMed vänlig hälsning\n\n \n\nLinda Röjning\n\nProjektutvecklare va tten\n\n \n\nTelefon: 010-2249426\n\nE-post: linda.rojning@lansstyrelsen.s e \n\n \n\nMälarens vattenvårdsf örbund\n\nc/o Länsstyrelsen i Västmanlands län\n\n721 86 Västerås \n \nwww.malaren.org/malaren-en-sjo-for-miljoner \n\n \n\nFör information om hur Länsstyrelsen b ehandlar personuppgifter\, se https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om- oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html \n\n \n\n \n\n.......................................... .......................................................................... .....................\n\nAnslut till Skype-mötet \n\nAnslutningsproblem? Prova Skype W eb App \n\nAns lut via telefon \n\n 010-2230230\,\,37851427# (Vanersborg DialIn) Svenska (Sverige) \n\nHitta ett lokalt nummer \n\n \n\nKonferens-ID: 3785142 7 \n\n Har du glömt din PIN-kod för inringning? |Hjälp \n\n \n\n \n\nAnslutningsinfo för deltagare utanför Länsstyrelsen – klicka på länken "Hjälp" ovan. \n\n[!OC([1053])!]\n \n........................................................................ .................................................................\n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221121T140000 DTSTAMP:20221027T054050Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221121T130000 LAST-MODIFIED:20221027T054110Z LOCATION:Skype-möte ORGANIZER;CN="Röjning Linda":mailto:linda.rojning@lansstyrelsen.se PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digitalt samtal: "Fråga din LOVA-handläggare" TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000209AE14910E9D801000000000000000 0100000005490617D8287214CBA119EDC37D78886 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Mälarens vatt envårdsförbund\, arrangerar inom ramen för LIFE IP Rich Waters\, ett di gitalt samtal där du får möjligheten att ställa frågor till din LOVA- handläggare.

Samtalet anordnas av Mälarens vattenvårds förbund\, inom ramen för projektet LIFE IP Rich Waters. Medverkar gör L OVA-handläggarna Carolina Lind och Sara Lee från länsstyrelsen Västman land\, samt LOVA-handläggaren Peter Kogg från länsstyrelsen Södermanla nd.

Tillfället är öppen för alla\, men riktar sig fra mförallt till kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt som vill söka LOVA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2022/2023.

Anmäl ditt deltagan de genom att acceptera denna kalenderbokning\, eller mejla Linda Röjning\, linda .rojning@lansstyrelsen.se.

Med vänlig hälsning

 \;

Linda Röjning

Projektutvecklare vatten

 \;

Telefon: 010-2249426

E-post: linda.rojning@lansstyrelsen.se

 \;

Mälarens vattenvårdsförbund

c/o Länsstyrelse n i Västmanlands län

721 86 Västerås

www.malaren.org/malaren-en-s jo-for-miljoner

 \;

För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter\, se https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/om-webbplatsen/sa-han terar-vi-dina-personuppgifter.html

 \;

 \;

...................................................................... ................................................................... < /b>

Anslut till Skype-mötet  \; \; \; \; \; \;

Anslutningsproblem? Prova Skype Web App

Anslut via telefon

 \;010-2230230\,\,37851427# (Vanersb org DialIn)  \; \; \; \; \; \; \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; Svensk a (Sverige) &nbs p\; \;  \;

Hitta ett lokalt nummer < /span> \;

 \;

Konferens-ID: 37851427

 \;Har du gl ömt din PIN-kod för inringning?  \;|H jälp  \; \; \;

 \;

 \;

Anslut ningsinfo för deltagare utanför Länsstyrelsen –\; klicka på länk en "\;Hjälp"\; ovan.

[!OC([1053])!]

.......................................... .......................................................................... .....................

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20221027T054050Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR