BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Ångman Elin";RSVP=TRUE:mailto:elin.angman@lansstyrelsen.se ATTENDEE;CN="Hägermark Ingrid";RSVP=TRUE:mailto:ingrid.hagermark@lansstyre lsen.se ATTENDEE;CN="Kärvinge Viktor";RSVP=TRUE:mailto:viktor.karvinge@lansstyrels en.se ATTENDEE;CN="Prabert Joakim";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:joakim.p rabert@lansstyrelsen.se ATTENDEE;CN="LST-Kalender-Norra-Östersjöns-vattendistrikt";ROLE=OPT-PARTI CIPANT;RSVP=TRUE:mailto:LST-Kalender-Norra-Ostersjons-vattendistrikt@lanss tyrelsen.se CATEGORIES:Ansvarig större aktivitet CLASS:PUBLIC CREATED:20220826T090842Z DESCRIPTION:\nWebbinarium: Grundläggande LOVA-utbildning\n\n\nMälarens va ttenvårdsförbund\, arrangerar inom ramen för LIFE IP Rich Waters\, en g rundläggande utbildning om LOVA-bidraget den 30 september. \n\n \n\nUnder en timme kommer ni få information om LOVA-bidraget\, kommande ansökning stillfällen samt exempel på genomförda ansökningar och projekt som få tt finansiering. Ni kommer även att få möjlighet att ställa frågor oc h diskutera egna projektidéer tillsammans med andra. \n\n \n\nUtbildninge n ges av Linda Röjning och Elin Ångman från Mälarens vattenvårdsförb und. Medverkar från förbundet gör även Viktor Kärvinge\, som har lån g erfarenhet av att söka och genomföra LOVA-projekt.\n\n \n\nTillfället är öppen för alla\, men riktar sig framförallt till kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt som vill söka LOVA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2022/2023.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n....................... .......................................................................... ........................................\n\nAnslut till Skype-mötet \n\nAnslutningspro blem? Prova Skype Web App \n\nAnslut via telefon \n\n 010-2230230\,\,600812900# (Vanersb org DialIn) Svenska (Sverige) \n\nHitta ett lokalt nummer \n\n \n\nKo nferens-ID: 600812900 \n\n Har du glömt din PIN-kod för inringning? |Hjälp \n\n \n\n \n\nAnslutningsinfo fö r deltagare utanför Länsstyrelsen – klicka på länken "Hjälp" ovan. \n\n[!OC([1053])!]\n\n.................................................... .......................................................................... ...........\n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220930T110000 DTSTAMP:20220826T090830Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220930T100000 LAST-MODIFIED:20220826T090842Z LOCATION:Skype-möte ORGANIZER;CN="Röjning Linda":mailto:linda.rojning@lansstyrelsen.se PRIORITY:5 SEQUENCE:3 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Grundläggande LOVA-utbildning TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050D7A4F6E6B2D801000000000000000 01000000014C04658918C8143A34313550ED82954 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Webbinarium: Grundläggande LOVA-utbildning

Mälarens vattenvårdsförbund\, arrangerar inom ramen för LIFE IP Rich Waters\, e n grundläggande utbildning om LOVA-bidraget den 30 september.

 \;

Under en timme kommer ni få information om LOVA-bidraget\, kommande ansökningstillfällen samt exempel på genomförda ansökningar och projekt som fått finansiering. Ni kommer även att få möjlighet att ställa frågor och diskutera egna projektidéer tillsammans med andra.

 \;

Utbildningen ges av Linda Röjning och Elin Ångman från Mälarens vattenvårdsförbund. Medverkar från förbundet gör äve n Viktor Kärvinge\, som har lång erfarenhet av att söka och genomföra LOVA-projekt.

 \;

Ti llfället är öppen för alla\, men riktar sig framförallt till kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt som vill söka LOVA-bidrag med deadli ne kring årsskiftet 2022/2023.

 \;

    En bild som visar text
	0\;
\;Automatiskt genererad beskrivning  

 \;

 \ ;

........................ .......................................................................... .......................................

Ans lut till Skype-mötet  \; \;&nb sp\; \; \; \;< span style='font-size:14.0pt\;font-family:C?l?b?i'>

< p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:3.0pt\;margin-right:0cm\;margi n-bottom:12.0pt\;margin-left:16.0pt\;line-height:125%\;text-autospace:none '>An slutningsproblem? Prova Skype Web App < /a>

Anslut via telefon

 \;010-2230230\,\,600812900# (Vanersborg DialIn)  \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; Svenska (Sverige)  \; \; \;

Hi tta ett lokalt nummer  \;

 \ ;

Konferens-ID: 600812900< span style='font-size:3.0pt\;font-family:C?l?b?i'>

 \;Har du glömt din PIN-kod för inringning?  \;|Hjälp  \; \; \;

 \;

&n bsp\;

Anslutningsinfo för deltagare utanför Läns styrelsen –\; klicka på länken "\;Hjälp"\; ovan.

[!OC([1053] )!]

....... .......................................................................... ........................................................

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:3 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20220826T090830Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR