BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Maria Elfström";RSVP=TRUE:mailto:Maria.Elfstrom@upplands-bro. se ATTENDEE;CN="Johan Björklind Möllegård";RSVP=TRUE:mailto:Johan.Bjorklind Mollegard@upplands-bro.se ATTENDEE;CN="Hägermark Ingrid";RSVP=TRUE:mailto:ingrid.hagermark@lansstyre lsen.se ATTENDEE;CN="Andersson Ax Anna";RSVP=TRUE:mailto:anna.andersson.ax@lansstyr elsen.se CLASS:PUBLIC CREATED:20220204T115531Z DESCRIPTION:\nVälkomna till detta webbinarium som handlar om Broviken!\n\n \nMaria Elfström och Johan Björklind Möllegård från Upplands-Bro komm un kommer under detta webbinarium att berätta om Broviken\, och hur deras miljöövervakning lett vägen för ett kommande åtgärdsprogram. Under denna timme kommer hela kedjan att presenteras\, från anledningen till va rför kommunen skulle miljöövervaka Broviken\, hur den gick till\, vilka slutsatser som kunde dras\, fram till framtagandet av möjliga åtgärder uppströms.\n\n\nDeltagande\n\n\nWebbinariet är öppet för alla och ing en föranmälan krävs. Sprid gärna evenemanget till andra som kan tänka s intresserade!\n\nMed vänlig hälsning\n\n \n\nLinda Röjning\n\nVikarie rande projektledare MER\, Mälaren - en sjö för miljoner\n\n \n\nTelefon : 010-2249426\n\nE-post: linda.rojning@lansstyrelsen.se \n\n \n\nMälarens vattenvårdsförbund\n\nc/o Läns styrelsen i Västmanlands län\n\n721 86 Västerås \n\nwww.malaren.org/ma laren-en-sjo-for-miljoner \n\n \n\nFör information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgi fter\, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd \n\n \n\n.......................................................... .......................................................................... .....\n\nAnslut till Skype-mötet \n\nAnslutningsproblem? Prova Skype Web App \n\nAnslut via telefon \n\n 010-2230230\,\,793145239# (Vanersborg DialIn) Svenska (Sverige) \n\nHitta ett lokalt nummer \n\n \n\nKonferens-ID: 793145239 \n\n Har du g lömt din PIN-kod för uppringning? |Hj älp \n\n \n\n \n\nAnslutningsinfo för deltagare utanför Länsstyrelse n – klicka på länken "Hjälp" ovan. \n\n[!OC([1053])!]\n\n............ .......................................................................... ...................................................\n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220224T120000 DTSTAMP:20220204T114518Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220224T110000 LAST-MODIFIED:20220204T115531Z LOCATION:Skype-möte ORGANIZER;CN="Röjning Linda":mailto:linda.rojning@lansstyrelsen.se PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Webbinarium: Broviken - miljöövervakning\, exploateri ng och åtgärdsprogram TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070BB106FA719D801000000000000000 01000000029D7608F7069D54DA96E133E09FBB16F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< body lang=SV link="#0563C1" vlink="#954F72" style='word-wrap:break-word'>< div class=WordSection1>

Välkomna till detta webbinarium som handlar om Broviken!

Maria E lfström och Johan Björklind Möllegård från Upplands-Bro kommun kommer under detta webbinarium att berätta om Broviken\, och hur deras miljöö vervakning lett vägen för ett kommande åtgärdsprogram. Under denna tim me kommer hela kedjan att presenteras\, från anledningen till varför kom munen skulle miljöövervaka Broviken\, hur den gick till\, vilka slutsats er som kunde dras\, fram till framtagandet av möjliga åtgärder uppströ ms.

Deltagande

Webbinariet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs. Sprid gärna evenemanget till and ra som kan tänkas intresserade!

Med vänlig hälsning

 \;

Linda Röjning

Vikarierande projektledare MER\, Mälaren - en sjö för miljoner

 \;

Telefon: 010- 2249426

E-post: linda.rojning@lansstyrelsen. se

 \ ;

Mälar ens vattenvårdsförbund

c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län

721 86 Väster ås

www.malaren.org/malaren-en-sjo-for-miljoner

 \;

För information om hur Lä nsstyrelsen behandlar personuppgifter\, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 \;

.......................... .......................................................................... .....................................

Anslu t till Skype-mötet < /span> \; \;  \; \; \; \;

Ansl utningsproblem? Prova Skype Web App

Anslut vi a telefon

 \;010-2230230\,\,793145239# (Vanersborg DialIn)  \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; Svenska (Sverige)  \; \; \;

Hitt a ett lokalt nummer  \;< /o:p>

 \;< /o:p>

Konferens-ID: 793145239

 \;Har du glömt din PIN-kod för uppringning?  \;|Hjälp  \; \; \;

 \;

&nb sp\;

Anslutningsinfo för deltagare utanför Länss tyrelsen –\; klicka på länken "\;Hjälp"\; ovan.

[!OC([1053]) !]

........ .......................................................................... .......................................................

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20220204T114518Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR