BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Gustavsson Alexander";RSVP=TRUE:mailto:alexander.gustavsson@la nsstyrelsen.se ATTENDEE;CN="Hägermark Ingrid";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:ingri d.hagermark@lansstyrelsen.se CLASS:PUBLIC CREATED:20211101T135345Z DESCRIPTION:MER-Webbinarium: Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)\, me d fokus på Mälaren!\n\nMälarens vattenvårdsförbund och projektet Mäl aren – en sjö för miljoner bjuder in till ett webbinarium den 19 novem ber om åtgärdsprogram för hotade arter. Vid vårt webbinarium kommer Al exander Gustavsson\, koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter i akvatiska miljöer i Södermanland\, att hålla ett föredrag på 20-30 m inuter där han berättar om ÅGP i Mälaren. Alexander kommer bland annat att bjuda på information om hotade makrofyter\, asp och flodnejonöga i Mälaren. Utöver detta kommer deltagare själva få chansen att ställa f rågor.\n\n \n\nWebbinariet är öppet för alla och ingen föranmälan kr ävs. Sprid gärna kalenderbokningen till era medarbetare!\n\n \n\nMed vä nlig hälsning\n\n \n\nLinda Röjning\n\nVikarierande projektledare MER\, Mälaren - en sjö för miljoner\n\n \n\nTelefon: 010-2249426\n\nE-post: l inda.rojning@lansstyrelsen.se \n\n \n\nMälarens vattenvårdsförbund\n\nc/o Länsstyrelsen i Västmanlands län\n\n721 86 Västerås \n\nwww.malaren.org/malaren-en-sjo-for-miljoner \n\n \n\n \n\n....... .......................................................................... ........................................................\n\nAnslut till Sk ype-mötet \n \nAnslutningsproblem? Prova Skype Web App \n\nAnslut via telefon \n\n 010-2230230\,\,801 334340# (Vanersborg DialIn) Svenska (Sverige) \n\nHitta ett lokalt nummer \n\n \n\nKonferens-ID: 801334340 \n\n Har du glömt din PIN-kod för uppringning? |Hjälp \n\n \n\nAnslutningsinfo f ör deltagare utanför Länsstyrelsen – klicka på länken "Hjälp" ovan . \n\n[!OC([1053])!]\n\n.................................................. .......................................................................... .............\n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20211119T100000 DTSTAMP:20211021T074128Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20211119T090000 LAST-MODIFIED:20211101T135345Z LOCATION:Skype-möte ORGANIZER;CN="Röjning Linda":mailto:linda.rojning@lansstyrelsen.se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:MER-webbinarium: Åtgärdsprogram för hotade arter - M älaren TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B000E9705FC6D701000000000000000 0100000002050A7CD819F3F4F932917C6A143E155 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

MER-Webbinarium: Åtg ärdsprogram för hotade arter (ÅGP)\, med fokus på Mälaren!

Mälarens vattenvårdsförbund och projektet M älaren –\; en sjö för miljoner bjuder in till ett webbinarium den 19 november om åtgärdsprogram för hotade arter. Vid vårt webbinarium k ommer Alexander Gustavsson\, koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter i akvatiska miljöer i Södermanland\, att hålla ett föredrag på 20-30 minuter där han berättar om ÅGP i Mälaren. Alexander kommer bla nd annat att bjuda på information om hotade makrofyter\, asp och flodnejo nöga i Mälaren. Utöver detta kommer deltagare själva få chansen att s tälla frågor.

 \;

Webbinariet är öppet för alla och ingen föranmälan kr ävs. Sprid gärna kalender bokningen till era medarbetare!

 \;

Med vänlig hälsning

 \;

Li nda Röjning

V ikarierande projektledare MER\, Mälaren - en sjö för miljoner

 \;< /p>

Telefon: 010-2249426

E-post: linda.rojning@lansstyre lsen.se

 \;

Mälarens vattenvårdsförbund

c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län< o:p>

721 86 Västerås

www.malaren.org/malaren -en-sjo-for-miljoner

 \;

 \;

.......... .......................................................................... .....................................................

Anslut till Skype-mötet        

Anslutningsproblem? Prova Skype Web App

Anslut via telefon

 010-2230230\,\,80 1334340# (Vanersborg DialIn)                              Svenska (Sverige)    

Hitta ett lokalt nummer  

 \;

Konferens-ID: 801334340

 Har du glömt din PIN-kod för uppringning?  |Hjälp     

 \;

Anslutningsinfo för deltagare utanför Länsst yrelsen –\; klicka på länken "\;Hjälp"\; ovan.

[!OC([1053])! ]

......... .......................................................................... ......................................................

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20211021T074128Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR